HAK radionice „Vidi i klikni“

U studenom 2019 su u našem vrtiću održane radionice za djecu školske obveznike u organizaciji HAK-a pod nazivom „Vidi i klikni“.
Radionice su se sastojale od slijedećih tema:
● sigurnom načinu ponašanja u prometu (u svojstvu pješaka ili suputnika u automobilu);
● prepoznavanju karakterističnih opasnosti kojima su djeca izložena u prometu,
korištenju nogostupa;
● sigurnom prelasku ceste (propisnom i pravilnom prelaženju korištenjem pješačkih prijelaza, rizicima prelaska ceste između parkiranih automobila…);
● prolasku raskrižjem;
● prepoznavanju znakova koje u prometu daju vozači automobila (pokazivači smjera);
● uspostavi vizualnog kontakta / komunikacije pješak – vozač;
● propisnom, pravilnom i sigurnom ulasku u vozilo te sjedenju i korištenju sigurnosnih pojaseva u automobili;
● rizicima zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih pojaseva. 

 

 

Ispiši stranicu