OBAVIJEST RODITELJIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA DJECE

 

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA
ZAGREB, SVETOG MATEJA 131
Zagreb, 02.05.2018.

 

OBAVIJEST  RODITELJIMA
 

Predmet: Zaštita osobnih podataka djece kod provedbe upisa za pedagošku godinu 2018/2019 – dodjeljivanje šifriranih lozinki


Odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN106/12 i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (od 27.travnja 2016.) o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/EZ  (Opća uredba o zaštiti podataka)  propisano je da se osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe/djecu prikupljaju i dalje obrađuju uz posebne mjere zaštite. Osobni podaci djece, odnosno svaka informacija koja se odnosi na moguću identifikaciju djeteta, mogu se javno objavljivati samo ako su na adekvatan način zaštićeni, tj. na način kojim se anonimizira identitet djeteta (ime i prezime).

Sukladno navedenom, prilikom upisa djece u vrtić za pedagošku godinu 2018./2019. vrtić će  dodijeliti šifriranu lozinku roditelju/skrbniku djeteta, te će ih koristiti za javnu objavu rezultata upisa djece .

U cilju obrade i provedbe upisa  sukladno Obavijesti Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje KLASA: 601-02/18-001/429 URBROJ: 251-10-12-18-1 od 10.04.2018., podatke  ćemo unijeti u
E-maticu GUOS.

 

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA
Nevenka Baksa, ravnateljica


Ispiši stranicu