KUĆNI RED

Svaki objekt ima svoj kućni red a ovdje prikazani odnosi se na centralni objekt - Sv. Mateja 131.

ORGANIZACIJA RADA

 • Radno vrijeme vrtića je od 6:00 – 18:00
 • Jutarnje dežurstvo je od 06:00 – 07:15
 • Popodnevno dežurstvo je od 16:30 – 18:00
 • Dijete u vrtiću može boraviti 10 sati (prema ugovoru potpisanim prilikom upisa u predškolsku ustanovu).
 • Zbog sigurnosti djece, vrata su zaključana, a roditeljima je omogućen ulaz pristupnom šifrom.
 • Djetetov dolazak u vrtić treba biti do 9 sati, a kasniji dolazak djeteta roditelj/skrbnik je dužan  najaviti odgojitelju prethodni dan ili najkasnije do 10,00 sati u tekućem danu zbog pripreme obroka.
 • Radno vrijeme sa strankama od 8:30 – 11:30 i od 13:30 – 15:00


PONAŠANJE I OBVEZE RODITELJA I DRUGIH ODRASLIH U VRTIĆU
 

 • U unutarnjem i vanjskom  prostoru vrtića nije dozvoljeno pušenje kao ni prodaja i / ili promidžba roba i usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi
 • Zabranjeno je unošenje ili korištenje svih sredstava ovisnosti, kao i unošenje oružja.
 • Zabranjeno je uvoditi pse i druge životinje  u prostorije vrtića ili unutar ograde vrtića.
 • Roditelji ili skrbnici dužni su na vrijeme izvršavati svoje obveze preuzete potpisivanjem ugovora s vrtićem (radno vrijeme, donošenje potrebnih stvari, plaćanje vrtića).
 • Roditelji ili skrbnici i drugi odrasli dužni su se kulturno ponašati i pristojno ophoditi s odgojiteljima i ostalim zaposlenima, te uvažavati njihovu stručnost.
 • Roditelji ili skrbnici dužni su poštivati i pridržavati se svih propisanih mjera i postupaka o kojima ovisi sigurnost djece u vrtiću.
 • Roditelji ili skrbnici dužni su se pridržavati Pravilnika o obiteljskom zakonu:
  • Dijete u vrtić može dovesti i iz vrtića odvesti punoljetna osoba, u pravilu roditelj (prema navedenoj izjavi u kojoj se nalazi popis osoba koje će dolaziti po dijete).
  • Ukoliko dijete dovodi ili odvodi osoba koja nije roditelj ili ovlašteni skrbnik djeteta, a ne nalazi se na  izjavi, potrebno je naglasiti to odgojitelju ili ravnatelju.
  • Osoba koja dovodi dijete obvezna je predati dijete njegovom ili dežurnom odgojitelju. Nije dopušteno dovesti dijete do ulaza ili dvorišta i pustiti ga da samo uđe.
  • Ukoliko je roditelj u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem drugih opojnih sredstava nije mu dopušteno odvesti dijete.
  • Ukoliko dijete želi odvesti osoba koja po pravomoćnom rješenju Centra za socijalnu skrb ima zabranu ili zapreku kontakta sa djetetom, odvođenje joj neće biti dopušteno.
 • Roditelji ili skrbnici ili drugi odrasli dužni su čuvati opremu i inventar vrtića, te osobne predmete djece u vrtiću.
 • Nije dozvoljeno ulaziti u prostor odgojnih skupina bez prisustva zaposlenih.
 • Korištenje sanitarnog čvora za nezaposlene dozvoljeno je isključivo u prizemlju vrtića kod ulaznih vrata.
 • Svaku novu promjenu telefonskog broja, adrese, zaposlenja roditelji ili skrbnici dužni su javiti odgojiteljima skupine.
 • Vrijedne stvari nije poželjno donositi u vrtić. Za izgubljene igračke  i predmete od kuće vrtić ne odgovara.
 • Nije dozvoljeno ostavljati u garderobi stvari koje nisu povezane s odijevanjem ili mogu biti štetne / opasne za djecu ukoliko su im dostupne ( lijekovi, kreme, hrana i sl.)
 • Dječja kolica roditelj može ostaviti , na vlastitu odgovornost, na označenom vanjskom prostoru
 • Dužnost roditelja i skrbnika je da dijete ima adekvatnu rezervnu odjeću i obuću.


ZDRAVLJE DJETETA

 • Dijete koje je bolesno ne može boraviti u vrtićkoj skupini, jer se povećava mogućnost obolijevanja ostale djece, a bolesnom djetetu treba pružiti posebnu njegu, koju mu vrtić tada ne može pružiti.
 • Roditelj ili skrbnik dužan je obavijestiti odgojitelja o izostanku djeteta zbog bolesti (naročito ako se radi o zaraznoj bolesti djeteta).
 • Nakon bolesti obavezno je donijeti liječničku potvrdu.
 • U slučaju ozljeda i naglog pobolijevanja u vrtiću se pruža prva pomoć, odmah obavještava roditelj i ako postoji indikacija za dodatnu stručnu medicinsku pomoć dijete se upućuje liječniku.
 • Ukoliko dijete ima akutne zarazne bolesti (vodene kozice, ospice, šarlah, gnojnu anginu..) ne može boraviti u vrtiću, kao ni dijete koje povraća, ima proljev, povišenu tjelesnu temperaturu, svrab ili uši u kosi. Ako su navedena stanja uočena tijekom boravka u vrtiću, odgojitelj će odmah obavijestiti roditelje, a pri ponovnom dolasku roditelj prilaže liječničku ispričnicu o zdravstvenom stanju djeteta.
 • Lijekovi se u vrtiću ne daju, osim iznimno, do dolaska roditelja, ukoliko je u međuvremenu roditelj isto dopustio.
 • Ukoliko dijete boluje od neke kronične bolesti, može boraviti u vrtiću tada kada je u stabilnom stanju, a uz dopuštenje liječnika. Ako zbog takve bolesti dijete treba uzimati lijekove, daje ih roditelj, a iznimno odgojitelj, uz pismenu uputu nadležnog liječnika i pismeno odobrenje roditelja.
 • Ukoliko je utvrđeno da je dijete alergično na neku namirnicu ili lijek, o tome treba pravodobno obavijestiti odgojitelje.
 • Prehrana djece u vrtiću usklađena je sa važećim normativima i kontrolirana od strane Zavoda za javno zdravstvo.
 • Doručak se poslužuje do 8:30 sati.
 • U vrtić nije dopušteno unošenje hrane uz koju nije navedena deklaracija, niti hrane pripremljene u domaćinstvu (proslave rođendana).

Svaki objekt ima vlastiti kućni red dostupan korisnicima uz ulazni prostor, a razlikuju se u dijelu  organizacije rada. tj. radnog vremena objekta.

Ispiši stranicu