OBAVIJEST O UPISU U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.


Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu (koja će do 31. ožujka 2024. navršiti 6 godina), a nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Molimo vas da proučite Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2023/2024. za Grad ZagrebREPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
 
Na temelju članka 23.a stavka 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade objavljuje


OBAVIJEST
o upisu u program predškole djece obveznika predškole koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba
 
Roditelji/skrbnici djece obveznika predškole koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću, obavještavaju se da će se upis djece u program predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) za pedagošku godinu 2023./2024. provoditi u vremenu od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine.


I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE
Dječji vrtići Grada Zagreba, koji provode verificirani program predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) zahtjeve za upis djece zaprimat će

od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge
https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/ na poveznici e-VRTIĆI
 

II. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

  • obvezan je i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću;
  • djeca pripadnici nacionalnih manjina (odnosno djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djeca s teškoćama u razvoju, a koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću, mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu.
Provedba programa predškole organizirat će se u sljedećim dječjim vrtićima Grada Zagreba:
Dječji vrtić Bukovac, Dječji vrtić Vjeverica, Dječji vrtić Cvrčak, Dječji vrtić Duga, Dječji vrtić Milana Sachsa, Dječji vrtić Zrno, Dječji vrtić Tratinčica, Dječji vrtić Zapruđe, Dječji vrtić Botinec, Dječji vrtić Trnsko, Dječji vrtić Siget, Dječji vrtić Hrvatski Leskovac, Dječji vrtić Jarun, Dječji vrtić Matije Gupca, Dječji vrtić Prečko, Dječji vrtić Petar Pan, Dječji vrtić Kolibri, Dječji vrtić Medo Brundo, Dječji vrtić Pčelica, Dječji vrtić Poletarac, Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce, Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić, Dječji vrtić Jabuka, Dječji vrtić Malešnica, Dječji vrtić Špansko, Dječji vrtić Gajnice, Dječji vrtić Vrapče, Dječji vrtić Markuševec, Dječji vrtić En ten tini, Dječji vrtić Leptir, Dječji vrtić Sesvete i Dječji vrtić Šegrt Hlapić.
 

III. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA I UPISNA DOKUMENTACIJA

Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta u program predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) treba podnijeti od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću koji provodi program pred škole za djecu koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću.
Poveznica e-VRTIĆI na Portalu Moje ZG e-usluge (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/) aktivna od 24. svibnja do 5. lipnja 2023.

Za elektroničku predaju zahtjeva za upis djeteta neophodno je posjedovati:
- NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
- adresu elektroničke pošte (e-mail) ili osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.
Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku se mogu obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.

Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka upisa djece u program predškole, otvorili smo Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Uz zahtjev za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:
- presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) iIi elektronički zapis iz sustava e-Gradani;
- presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta iIi elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta:
- preslike osobnih iskaznica oba roditelja (obostrane);
- potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić;
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta;
- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o urednoj procijepljenosti djeteta protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja), te potvrdu izabranog pedijatra iIi obiteljskog Iiječnika ukoliko su djetetu utvrđene privremene ili trajne kontraindikacije za cijepljenje protiv pojedinih zaraznih bolesti:
- za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće, potencijalno darovito i dr.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i razvojnog statusa djeteta: nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika, da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja i/ili drugih ustanova (mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni kurikulum ukoliko je dijete prethodno pohađale dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju, i dr).

Dječji vrtić ima pravo uz preslike dokumenata zatražiti originale istih na uvid.


IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa djece u program predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) bit će objavljeni na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 20. lipnja 2023., pod šifrom djeteta.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 28. lipnja 2023.

Ravnatelj dječjeg vrtića odlučuje o prigovorima roditelja/skrbnika u roku 8 dana od dana zaprimanja prigovora.
 

V. UPIS U PROGRAM PRED ŠKOLE (250 sati godišnje)

Dijete započinje s ostvarivanjem programa predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) 2. listopada 2023. i traje do 31. svibnja 2024. godine.
U program predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) djeca se mogu upisivati i tijekom pedagoške godine. U tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (zahtjev za upis i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima s mrežnih stranica odabranog dječjeg vIti ća Grada Zagreba koji provodi verificirani program predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) i popunjenu predaje dječjem vrtiću.
KLASA: 601-01123-00112
URBROJ: 251-07-11-23-2
Zagreb, 17. svibnja 2023.
PROČELNIK
Luka Juroš
Ispiši stranicu