OBAVIJEST O PRAVU NA OLAKŠICE - OD 1. SIJEČNJA 2024.

OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU
u plaćanju cijene redovitog programa predškolskog odgoja
za 2024. godinu
 
Obavijest o ostvarivanju prava na olakšicu možete pročitati na web stranici vrtića (www.vrtic-tratincica.zagreb.hr), kao i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr)

Sudjelovanje roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni redovnog programa utvrđuje se primjenom utvrđenih kriterija i mjerila, ovisno o ostvarenom prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva u 2023. godini, te drugim činjenicama, u skladu s Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/11, 19/11, i 15/12).
 
Pravo na olakšice utvrđuju predškolske ustanove na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji/skrbnici.
 
Roditelji/skrbnici se mogu koristiti samo jednom olakšicom koja je za njih najpovoljnija.
 
Popunjeni Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu dužni ste dostaviti predškolskoj ustanovi najkasnije do  29.02.2024. (Molimo Vas da u zahtjevu  popunite  sve tražene podatke).

 
Dokaz-prilozi (potvrde o visini dohotka i primitka - porezna za 2023 godinu) dužni ste dostaviti predškolskoj ustanovi najkasnije do  25.03.2024.

Roditelji/skrbnici koji ne dostave  potrebnu dokumentaciju za utvrđivanje prava na olakšicu, plaćaju ekonomsku cijenu vrtića .
 
Dokumentacija se dostavlja osobno u računovodstvo, u centralni objekt Vrtića (Svetog Mateja 131). Kontakt broj: 01/ 6600557.

 
Ako imate dvoje i više djece u vrtiću Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu popunjavate za svako dijete posebno.
 
 
Računovodstvo
DV Tratinčica
01 6600 557


Ispiši stranicu