Poticanje jezično-govornog razvoja

KAKO POTICATI DJETETOV JEZIČNO-GOVORNI RAZVOJ
                 
-savjeti roditeljima-
 
 • Djeca usvajaju govor i jezik kroz svakodnevne aktivnosti (tijekom obroka, obavljanja kućanskih poslova, obavljanja osobne higijene, putovanja, odlaska u trgovinu...). Razgovarajte s djetetom o svemu što trenutno činite
 • Djetetu budite dobar govorni model
 • Jasno imenujte stvari koje dijete trenutno gleda i o njima razgovarajte
 • Potičite bogaćenje rječnika (čitajte bajke, priče, odlazite u knjižnicu zajedno s djetetom, razvijajte naviku čitanja, pjevajte pjesmice i brojalice, uključite dijete u sastavljajnje popisa za kupovinu-pišite pred djetetom i imenujte)
 •  Postavljajte pitanja otvorenog tipa, a ne zatvorenog na koje dijete i nema puno izbora već odgovoriti s da ili ne (npr.“ Bilo ti je dobro?“, već radije pitajte npr. „Pročitao/la sam da ste danas pričali novu priču. Možeš mi reći koju? O čemu se radi? I onda „Itd...)
 • Potičite dijete na prepričavanje priča, doživljaja, pitati npr. „Učili ste novu pjesmicu, daj da je čujem, molim te!“
 • Često čitajte djetetu, pjevajte pjesmice, recitirajte, učite brojalice
 • Posvetiti djetetu punu pažnju pri razgovoru, pokažite da vam je jako važan sugovornik
 • Potičite dijete na razgovor i prepričavanje vlastitih doživljaja
 • Razgovarajte o vremenskim i prostornim odnosima te o suprotnostima ( što je gore-dolje, tko je prvi-zadnji, što je malo-veliko...)
 • Pomozite djetetu da prati dvije do tri upute (npr. Prvo ćemo napraviti..., a onda idemo...)
 • Potičite dijete da samo daje upute
 • Igrajte se s djetetom, škakljajte, valjajte, vrtite, ukratko zabavljajte se
 • Razgovarajte s djetetom i prilikom gledanja crtića ili neke emisije na televiziji o onome što trenutno gleda
 • Uključiti dijete u svakodnevne aktivnosti (pomoć kod kuhanja, kupovine, slaganja rublja-svaka aktivnost može biti poticajna za razvoj govora kao i ostalih područje razvoja...)
 
 KOJA JE ULOGA RODITELJA U RAZVOJA GOVORA DJETETA
 
 Roditelj
 
 • Govoriti pravilno i biti dobar govorni model znači ne ispravljati dijete već samo pravilno ponoviti za njim riječ naglašavajući problematičan glas (kod teškoća s artikulacijom glasova) npr. dijete kaže: „To liba“, roditelj ponovi: „Da, to je riba.“ Za djetetom ponoviti ispravno, na način da mu ne kažemo:“ Ne to se tako ne govori.“, već kao da tražimo potvrdu onoga što je reklo (npr. dijete kaže:“ To ti je civeno“, a roditelj ponovi: „Aha, to je crveno, baš je lijepa ta crvena boja“, ili „Tunte je zuto“, a roditelj ponovi: „Da, sunce je žuto.“itd…)
 • Slušati dijete i dati mu dovoljno vremena da se izrazi i iskaže svoje mišljenje, ne požurivati ga
 • Nikada ne omalovažavati dijete
 • Ne ljutiti se na dijete zbog njegovih teškoća
 • Hvaliti ga i poticati na komunikaciju u kojoj će djetetu biti ugodno
 • Provjeravati razumije li dijete što mu se govori, ako je potrebno, pojednostaviti govor, ponoviti, govoriti sporije
 • Igrati se sa djecom igri rime (smišljati riječi koje se rimuju, učiti brojalice, pjesmice, čitati priče, glumiti – dramatizirati)
 • Razvijati finu motoriku šake i prstića (mijesiti tijesto, plastelin, rezati škaricama, pjevati npr, pjesmu „Prste ima ruka svaka“, odmatati bombone, bananu i sl.)
 • Razgovarati s djetetom što više, ohrabrivati ga u komunikaciji
 
 • Vrlo često se roditelji javljaju logopedu zabrinuti za izgovor svog djeteta, pa kažu da dijete ne zna reći glas R ili glas Š, naravno da nam je izgovor je važan, ali nakon što se  uvjerimo da je s djetetovim jezičnim razumijevanjem, kao i s komunikacijom sve u redu. Važno je naglasiti da korekciju glasova treba prepustiti stručnoj osobi-logopedu, kada za to dođe vrijeme. Naravno da roditelj zabrinut za govor svog djeteta, neće pogriješiti obrati li se logopedu. Možda će dobiti samo potvrdu da je sve u redu i savjet kako da i dalje potiče djetetov jezično govorno glasovni i komunikacijski razvoj, a možda će dobiti upute i savjete što učiniti.
 
 
Treba znati da bez obzira što je razvoj izgovora kod svakog djeteta individualan i postupan, postoje određena pravila pojavnosti glasova u govornom razvoju, odnosno dobne norme za pojavu pojedinih glasova.

Tablica pojavnosti pojedinih glasova kod djece:
Dob  djeteta Očekivani pravilan izgovor slijedećih glasova
3-3,5 god. A, E, I, O, U, K, G, H, P, B, M, T, D, N, V, F, J, L
4-4,5 god. S, Z, C, LJ ,NJ, R
5-5,5 god. Š, Ž, Č, Ć, Đ, Dž
 
 
Pripremila: Sanja Vujić, mag. logoped.
 

Ispiši stranicu