PROGRAM "DJECA U PRIRODI" - GRAD MLADIH

 

OPĆENITO O PROGRAMU "DJECA U PRIRODI"

          Program u trajanju od 5 dana pruža djeci svih zagrebačkih vrtića, u godini prije polaska u školu, boravak u prirodi u sigurnom i zdravom okruženju. U današnjem suvremenom načinu života uz sve prednosti i blagodati, on obiluje i negativnim posljedicama u području zdravog odrastanja djeteta - priroda je sve manje dostupna djeci. Ovo je vrijeme kada se dječji život uglavnom odvija iza zatvorenih vrata obiteljskog doma ili kada je sve izraženiji strah od "opasnosti" iz prirode, pa ovaj program vraća prirodu u dječje živote i vraća djecu u prirodu.
         
          Koncept Programa temelji se na oživotvorenju dječjih prava u svakodnevnom životu, zadovoljavanju njihovih različitih interesa, podupiranju potencijala i razvijanju kompetencija potrebnih za život na način da djeca u neposrednom kontaktu s prirodom, aktivnim istraživanjem i učenjem a u suradnji s drugom djecom i odraslima, stječu vrijedna, životno važna iskustva, vještine i stavove usmjerene na etički i ekološki način ponašanja i življenja u zajednici. 

         
          Višednevna odvojenost djece od obitelji, ali u socijalnom okruženju poznate odgojne skupine potpomaže njihovo osamostaljenje u vođenju brige o sebi. Svakodnevni život u kućicama podrazumijeva održavanje urednosti prostora i osobnih stvari, a doživljaj vlastite uspješnosti u obavljanju kućanskih poslova razvija samosvijest, samopouzdanje i samopoštovanje djece. Zajednički život zahtjeva vještine dogovaranja, suradnje, nenasilnog rješavanja sukoba, kulturno ophođenje i poštivanje zajednički dogovorenih pravila.



Ciljevi i zadaće Programa su zadovoljiti raznolike potrebe djece, a to su:
boravak na zraku (unaprijeđenje zdravlja) - doprinosi razvoju i poboljšanju psihomotornih sposobnosti kroz razne oblike kretanja

odvojenost djeteta od obitelji ali u poznatom socijalnom okruženju potpomaže osamostaljivanju djece u životno-praktičnim aktivnostima (briga i zalaganje za sebe), u socijalnim i (pridržavanje pravila, dogovaranje, nenasilna komunikacija) emocionalnim kompetencijama (kontrola impulzivnog ponašanja, razumijevanje vlastitih i uvažavanje emocija drugih)

spontano stvaralačko izražavanje i poticanje istraživanja - potaknuto doživljajima djece u prirodi

razvoj ekološke osjetljivosti kod djece - kroz upoznavanje prirode uče cijeniti prirodu u svim njenim oblicima i otkrivaju kako je       mogu zaštititi, očuvati i unaprijediti 

 
DNEVNI RITAM U "GRADU MLADIH"

          Uključuje zadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba za jelom, odmorom, higijenom, spontanom igrom, ciljanim aktivnostima istraživanja u okviru odgoja i obrazovanja te razne športsko rekreativne i društveno zabavne aktivnosti.

Na raspolaganju su nam: 
Kabineti u preuređenoj staroj školi:

- ISTRAŽIVALAČKI KABINET - istraživalački setovi, didaktički materijali i mediji pa djeca svoja neposredna zapažanja iz prirode mogu izražavati, organizirati i dalje nadograđivati

- SOBA ZA OSJETILA - djeca istražuju zvukove, boje oblike

- DVORANA - sportske aktivnosti, razvijanje motoričkih sposobnosti

- PROJEKCIJSKA SOBA - igre svjetlom

- KOMUNIKACIJSKA SOBA - čitanje priča

- LIKOVNI ATELIJER - likovno izražavanje

- STOLARSKA RADIONICA - iz kreativnih ideja djece nastaju makete, konstrukcije, ukrasi iz prirodnih materijala pronađenih u šumi

- DVORANA S POZORNICOM 

- MALA METEOROLOŠKA STANICA

- Športski tereni blizu paviljona

- Jezero - ograđeno i u neposrednoj blizini 

- Šetnja šumom - šumske igre, noćna šetnja šumom uz pratnju čuvara 
 

PLAN I PROGRAM RADA S DJECOM

          Planirana je svakodnevna provedba jednog od oblika organiziranih motoričkih aktivnosti - igra u prirodi, na otvorenim športskim terenima, šetnja šumom ili u slučaju lošeg vremena korištenje dvorane.
          U večernjim satima prema željama i idejama djece organiziraju se različito društveno-zabavne aktivnosti u paviljonima - društvene igre, pidžama partyji
          U dvorani s pozornicom - festivali, plesne večeri
          Sukladno godišnjem dobu i kalendaru događanja, a u dogovoru s animatoricom programa, organiziraju se razne aktivnosti: proljeće, Uskrs, zmajada
 
          Na kraju boravka svaka skupina ostavlja "svoj trag" u sobi uspomena - zajedničke fotografije, crteže, dojmove u obliku poruka, pitanja ili plakata.
 

PREHRANA

Boravak u Gradu mladih uključuje 5 obroka te stalnu ponudu voća. Jelovnici se planiraju prema normativima za djecu predškolske dobi, a obroci se pripremaju u restoranu  "Grad mladih" gdje djeca i jedu
Raspored obroka: 
                                       08:30 DORUČAK
                                       10:00 UŽINA (u paviljonu)
                                       13:00 RUČAK
                                       15:00 UŽINA (u paviljonu)
                                       18:30 VEČERA



Poveznica na stranicu "Grada mladih" OVDJE

Ispiši stranicu