Potrebna postignuća djeteta u godini pred školu

 

GRAFOMOTORIČKE VJEŠTINE
-          Posjeduje fleksibilnost šake i prstiju, olovku drži pravilno, linija je jasna, pritisak primjeren

-          Po uzorku zna povlačiti linije od crte do crte i od točke do točke (važna je usklađenost pokreta ruke i oka)

-          Po uzorku zna povlačiti ravne, kose, kružne i valovite linije

-          Precrtava po modelu: krug, kvadrat, trokut i romb


PROSTORNI ODNOSI

-          Dijete razumije prostorne odnose: gore-dolje, ispred-iza, u-na, ispod-iznad

-          Usvojilo je prostorne odnose lijevo-desno na sebi

a)       Zna pokazati koja mu je desna/lijeva ruka, desna/lijeva noga, desno/lijevo oko

b)       Na nalog zna desnu ruku staviti na lijevo oko/uho/rame i obratno lijevu ruku na desno oko/uho/rame

-          Usvojilo je odnose u prostoru

a)       Zna što je desno, a što lijevo od njega, na nalog zakorači u lijevu ili desnu stranu

-          Usvojilo je prostorne odnose na papiru

a)       Zna pokazati smjer kretanja auta na slici

b)       Na nalog nacrta nešto na lijevoj ili desnoj strani papira

 
VREMENSKI ODNOSI

-          Dijete razumije vremenske odnose: prije, poslije, jučer, danas, jutro, večer, prije podne, poslije podne

-          Poželjno je da poznaje dane u  tjednu, te da se snalazi na satu (puni sat)

 
BOJE

-          Prepoznaje i imenuje boje: crvenu, plavu, žutu, zelenu, bijelu, smeđu, narančastu, ljubičastu…

 
GOVOR I RJEČNIK

-          Dijete starije od 5,5 godina trebalo bi pravilno izgovarati sve glasove našeg izgovornog sustava

-          Rečenice su sintaktički složene i gramatički pravilne (koristi jedninu, množinu, zamjenice te govori pravilno u rodu i padežu)

-          Razumije sadržajnu slojevitost govora (preneseno značenje, metafore…)

-          Služi se apstraktnim pojmovima (npr. sreća, bogatstvo, ljubav…), nadređenim pojmovima (voće, povrće, namještaj..) i razumije da različite riječi      mogu imati isto značenje (tužan-žalostan)

-          Kronološki prepričava događaj ili poznatu priču (uključuje teme i likove)

-          Zna verbalno definirati jednostavne pojmove (npr. što je stol, čemu služi, od čega je napravljen, kakvog je oblika…)


RAZVOJ PREDVJEŠTINA ČITANJA I PISANJA
Razvoj fonološke svjesnosti

-          Prepoznavanje i stvaranje rime

-          Slogovno stapanje i slogovna raščlamba

-          Prepoznavanje prvog glasa u riječi

-          Glasovno stapanje i glasovna raščlamba

-          Stvaranje veze glas- slovo

-          Poznaje slova i počinje pisati

  
PREDMATEMATIČKE VJEŠTINE

-          Mehanički broji do 20 uz pokazivanje do 13

-          Snalazi se u pojmovima: više, manje, oduzmi, dodaj (zna odrediti za 1 više ili manje)

-          Razumije odnose u prostoru, odnose među predmetima (veće-manje, lako-teško) te svojstva predmeta (crven, plav, topao, mekan…)

-          Mjereći može uspoređivati koji su predmeti duži, viši, teži

-          Shvaća pojam skupa, između dva skupa uspoređuje u kojem ima više, a u kojem manje; zna da se dodavanjem elemenata skup        povećava, a oduzimanjem smanjuje

-          Razlikuje broj kao količinu, brojevnu riječ (zna brojiti do 10), broj kao simbol kojim se označava neka količina

 
KONCENTRACIJA

-          U zadanoj aktivnosti za stolom može se koncentrirati 10 do 15 minuta


SAMOSTALNOST

-          Dijete ima potrebu za inicijativom u aktivnosti i dovođenjem aktivnosti do uspješnog završetka

-          Samostalno je u brizi za sebe (zna se odjenuti, zavezati cipele, koristi pribor za jelo, samostalno obavlja nuždu..)

-          Snalazi se u komunikaciji s drugima (pozdravljanje, izrazi uljudnosti, zna kako i od koga može tražiti pomoć, upoznato je s pravilima ponašanja na ulici)

-          Dijete je razvilo radne navike (ima sitna kućna zaduženja –npr. bacanje smeća, briga oko kućnog ljubimca…)


SOCIJALNA I EMOCIONALNA ZRELOST

-          Sve uspješnije u izražavanju emocija na društveno prihvatljiv način (kontrolira izražavanje emocija)

-          Uviđa negativan učinak nekontroliranog emocionalnog reagiranja

-          Sve je veći interes za suradnju s drugima, može se dogovoriti, rješava konfliktne situacije na socijalno prihvatljiv način

-          Poštuje pravila ponašanja (u obitelji, grupi…)

-          Lakše podnosi neuspjeh

-          Ima osjećaj samopouzdanja                                                                                                                                                Pripremile: Sanja Vujić, logoped
                                                                                                                                                                   Dobrila Zvonimira Paulić, psiholog

LITERATURA:
Starc, B. i sur., Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004.
Andrešić, D. i sur., Najčešći poremećaji jezično – govorne komunikacije djece predškolske dobi, Hrvatsko logopedsko društvo, Zagreb, 2009.
 


Ispiši stranicu