IMAM PRAVO JESTI ZDRAVO

D.V. „TRATINČICA“
Sv. Mateja 131

10 020   Zagreb

 
Poštovani roditelji,
 
od 02.01.2017. počeli smo sa novim načinom prehrane u dječjim vrtićima Grada Zagreba.
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“, te Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Zagrebu započeo je s projektom pod nazivom PRAVILNA PREHRANA U VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA, a pod motom Imam pravo rasti zdravo!
 
O čemu se radi?
Izrađeno je 265 sezonskih jelovnika (doručak, užina 1, ručak, užina 2), čije su prehrambene vrijednosti obrađene na gore navedenom fakultetu i prilagođene djeci vrtićke dobi.
Grad Zagreb će za svaki mjesec, ovisno o broju radnih dana svim vrtićima našega grada proslijediti kompletirane jelovnike (doručak, užina 1, ručak, užina 2), koje su vrtići dužni tijekom zadanog mjeseca i primijeniti. Svrha je da svi vrtići imaju standardiziranu (identičnu) prehranu. Osoblje zaduženo za primjenu jelovnika ima jedino mogućnost izbora u odabiru redosljeda jelovnika po danima, tako da će tokom mjeseca sva djeca u vrtićima Grada konzumirati svu hranu prema zadanim jelovnicima, ali u različitim danima.

Kao i do sada, uvid u jelovnike biti će dostupni u kutićima za roditelje, kao i na web stranici našeg vrtića.
 

                  
 
Željka Švarc, zdrav.voditeljica
 


Ispiši stranicu