REGISTRI I BAZE PODATAKA

 

Dječji vrtić Tratinčica  vodi  e-upise, a pristup bazi imaju ovlaštene osobe.

Dječji vrtić Tratinčica vodi kadrovsku evidenciju radnika i evidenciju djece koja su upisana u vrtić, a pristup imaju samo ovlaštene osobe i nije javno dostupan.


Ispiši stranicu