STJECANJE STATUSA EKO-ŠKOLA
         


OBAVIJEST 

 
UKLJUČIVANJE I STJECANJE STATUSA EKO-ŠKOLE
 
Dječji vrtić „Tratinčica“ u pedagoškoj godini započinje aktivnosti na stjecanju statusa Ekoškole koji dugoročno razvija i učvršćuje svijest o potrebi zaštite okoliša, te potiče održivi razvoj kroz odgojno obrazovni proces kod djece od najranije dobi do kraja obrazovanja.
Dugogodišnja i  kontinuirana provedba odgoja i obrazovanja za okoliš u našem vrtiću kroz različite projekte i manifestacije potakla nas je na uključivanje u ovaj međunarodni projekt, kao i već prethodno dobiveno priznanje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja u 2000. god. za dostignuća na području zaštite okoliša.


Sve Ekoškole dužne su slijediti zadanu metodologiju koja je jedinstvena za sve Ekoškole na svim kontinentima. Dužne su slijediti i dodatne smjernice i preporuke koje dolaze od međunarodnog i nacionalnog koordinatora.
Stoga smo i zadaću Uključivanje i stjecanje statusa Ekoškole provedbom planiranih programskih koraka definirali Godišnjim planom i programom rada za 2018./2019.
Zadaća Ekoškole: odgojiti današnje naraštaje osjetljivim za pitanje okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.

Neki od ciljeva zaštite okoliša u programu Ekoškole:
  • Snimiti stanje okoliša vrtića, naselja
  • Utvrditi postojeće probleme u okolišu i mogućnosti rješenja
  • Predvidjeti i upozoriti na nove probleme okoliša, djelovati sa ciljem sprječavanja nastanka novih
  • Unaprijediti kakvoću življenja osiguravajući i održavajući visoku kakvoću okoliša za život, rad i kretanje
  • Organizirati akcije s ciljem promicanja životnih i radnih uvjeta
  • Zaštititi prirodu i očuvati prirodne izvore
  • Upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava
  • Poticati i osmišljavati rad u okolišu
  • Upozoravati javnost o problematici okoliša
  • Osigurati uvjete za trajno i pravodobno informiranje javnosti i sudjelovanje u svim predviđenim aktivnostima


Ispiši stranicu