Aktivnosti i igre u vrtiću za pripremanje djece zapolazak u osnovnu školu

 AKTIVNOSTI I IGRE U VRTIĆU ZA PRIPREMANJE DJECE ZA POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU

Dijete rane i predškolske dobi uči na drugačiji način u odnosu na dijete školske dobi, stoga ga u pripremi za školu ne treba opterećivati školskim oblicima poučavanja, već poučavanje prilagoditi njegovoj dobi i načinima učenja. Priprema za školu podrazumijeva mnogo više od učenja slova i brojeva – osnovna joj je zadaća razvoj pozitivnog odnosa djeteta prema samom učenju. Iz tog razloga način na koji će dijete prihvatiti određene sadržaje često ovisi o tome kako mu se oni predstave. Učenje djeteta predškolske dobi odvija se kroz igru jer je ona satkana od djetetovih interesa i pozitivnih emocija. Djeca kroz nju uče konkretno, tj. kad uključuju ruke. Isto tako, kad je djeci zanimljivo i važno ono čime se bave, spremna su u to uložiti mnogo energije i vremena. Razvoj vještina kroz igru uvijek ima prednost u odnosu na „uvježbavanje“ u nekom području, primjerice, pomoću radnih listova. U nastavku Vam prezentiramo neke od aktivnosti koje odgojitelji provode svakodnevno u radu s djecom, a pokazuju veliki utjecaj na razvoj brojnih kompetencija potrebnih za polazak u osnovnu školu.
 

Igra za snalaženje u pojmovima više (dodaj), manje (oduzmi) - zbrajanje prema zadatku
 
  
 
 Igra bingo - prepoznavanje broja – odgovarajući broj staviti na prazni kvadrat

  
 
Igra za povezivanje broja i količine


Prepoznavanje i imenovanje geometrijskih oblika
 

Igra prebrojavanja i prepoznavanja broja – označi kvačicom

 

Prostorni odnosi u prostoru putem raznih aktivnosti, ponajprije aktivnosti građenja i konstruiranja
 


Snalaženje na satu
 

 
Dani u tjednu - aktivnost prepoznavanja i imenovanja dana u tjednu te mjeseca u godini
 
 
Geometrijski oblici - klasificiranje po boji i obliku
 


Sparivanje po količini


Sparivanje broja i količine na različite načine
 

Povezivanje dijelova uz usvajanje pojma polovine i četvrtine

 

Djeca izvlače tri kartice i bacaju dvije kocke. Na karticama su životinje koje su glavni likovi u priči, a kocke nam otkrivaju što rade i gdje se nalaze. Zadatak je ispričati priču sa što više nelogičnih pojedinosti.
 

Poligon sa slovima – zadatak je stati na prvo slovo svoga imena, prvo slovo imena svoje mame...Prepoznavanje slova - imenovanje i precrtavanje
 
 

Slaganje “čavlića” prema zadanom modelu
 

Slaganje pojedinačnih slova u riječi
 

Dijete zatvorenih očiju okreće strelicu, imenuje slovo na kojem se strelica zaustavila te crta predmet koji počinje tim glasom

 
Oblikovanje slova pomoću žice
 


Prepoznavanje glasova, sastavljanje riječi od glasova prema slici, imenovanje pojma

 

Opisivanje pojmova – korištenje govora, geste, mimike – bogaćenje rječnika
 

 
Memory na zadani glas – prepoznavanje prvog glasa u riječi

 

Konstruiranje slova prema zadanom predlošku – prepoznavanje glasa/slova, imenovanje, slaganje pojmova – rastavljanje na slogove
 

 

Izradili odgojitelji:
Alenka Hibler, Andreja Omejc, Anđelka Terzić, Brankica Pintar, Danijela Petković, Darija Gajger, Darija Šimunković, Dora Matagić, Ivanka Pušac, Jelena Ljubić, Josipa Rast-Gaće, Katica Mlinarić, Lucija Gudiček, Mario Cvitaš, Mirela Pavičić, Mirjana Stajčić, Sanja Barač Tomerlin, Slavica Strmo, Vlatka Cindrić


Ispiši stranicu