Budimo oprezni - Otrovanja u djece

 
Nalazimo se u vremenu kada smo više nego obično usmjereni na održavanje higijene kako vlastite, tako i okoliša koji nas okružuje. Samim time koristimo se češće različitim kemijskim sredstvima (od različitih oblika deterdženata, dezinfekcijskih sredstava, pa sve do lijekova). 

Djetetova radoznalost i samo trenutak naše nepažnje može dovesti do nesretnog slučaja, primjerice do otrovanja.
Otrovanja su, uz prometne, najčešće nesreće u  pedijatriji.
Otrovanja u djece najčešće nastaju nesretnim slučajem (akcidentalna), rjeđe zbog pogreške u doziranju lijeka (jatrogena) ili namjere (suicidalna i homicidna). U djece predškolske dobi najčešće su prisutna otrovanja klasificirana kao nesretni slučaj. Ona nastaju kada dijete, zbog znatiželje, eksperimentiranja ili oponašanja stavi u usta ili proguta potencijalno otrovne supstancije, koje se nepažljivo ostavljaju u njegovu okolišu.

Sve veća primjena lijekova, sve šira primjena kemijskih sredstava u kućanstvu i agrotehničkih sredstava posebice u ruralnim krajevima, izlažu dijete kemijskim agensima, potencijalnim uzrocima otrovanja. Uglavnom je riječ o unošenju (ingestiji)                                                                  nejestivih supstanci, čiji učinak bude klinički beznačajan, ali ponekad zahtijeva i bolničko zbrinjavanje u jedinicama intenzivnog liječenja, a moguć je i smrtni ishod.

Prema podacima Centra za kontrolu otrovanja (CKO) - Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, 2016. godine kućnim kemikalijama i lijekovima otrovalo se čak 864 djece vrtićke dobi i mlađih.

Centar za kontrolu trovanja  savjetodavna je služba za otrovanja koja djeluje pri Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu.
 
Osnovna svrha Centra je pružanje stručne pomoći u liječenju otrovanja putem 24-satne telefonske informativne službe.
 
Ako dođete u dodir s nekom tvari za koju ne znate je li otrovna ili ne, i kako postupiti, ili kako postupiti u slučaju da smatrate da je moguće trovanje kod djece ili odraslih informacije možete dobiti u Centru za kontrolu otrovanja u Zagrebu na tel.(01) 2348 342.
 
 Letak Centra za kontrolu otrovanja  "Kako spriječiti otrovanja djece?" možete preuzeto ovdje.                                     
 
                                                                                  Pripremila: Željka Švarc zdravstvena voditeljica
Literatura:
  1. Duško Mardešić i suradnici (2016), Pedijatrija,  24.6 Otrovanja:1071, Školska knjiga
  2. https://www.imi.hr/hr/jedinica/centar-za-kontrolu-otrovanja/


Ispiši stranicu