OBAVIJEST O OBJAVI REZULTATA UPISA

DV TARTINČICA

e-mail: vrtic.tratincica@zagreb.hr

www.vrtic-tratincica.zagreb.hr


Zagreb, 15.06.2020.

 

OBJAVA REZULTATA UPISA

 

Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Tratinčica“ Komisija za upis djece objavljuje rezultate upisa. Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 30. lipnja 2020.

 

Roditeljski sastanak za novoprimljenu djecu, biti će održan naknadno (tijekom rujna 2020. ovisno o epidemiološkoj situaciji). Za Program predškole roditeljski sastanak planiran je u listopadu. Molimo sve roditelje da prate mrežnu stranicu Vrtića na kojoj ćemo objavljivati obavijesti.

 

S obzirom na činjenicu kako ove pedagoške godine zbog situacije s epidemijom Koronavirusom inicijalne razgovore s većinom roditelja i djece nismo provodili u upisnom razdoblju, postoji mogućnost da ćete biti  pozvani na razgovor.

 

Roditelji trebaju u vremenu od 16.06.2020 do 18.08.2020. na e-mail

zdravstvena.voditeljica@vrtic-tratincica.hr ili osobno u tajništvo vrtića dostaviti:

- kopiju zdravstvene iskaznice

- kopiju iskaznice cijepljenja

- liječničku potvrdu izabranog pedijatra za polazak u vrtić

- ostale medicinske nalaze i rješenja koje nisu do sada dostavili Vrtiću (nalazi logopeda, psihologa i ostalih specijalista, rješenja o produljenom porodnom dopustu ili prekidu istog, jedinstvena tijela vještačenja…).

 

Potpisi ugovora su:

24.8. od 8:00 do 10:00 ili 14:00 do 16:00 sati

 25.8. od 9:00 do 11:00 ili 15:00 do 17:00 sati

26.8. od 8:00 do 10:00 ili 14:00 do 16:00 sati u tajništvu Vrtića.

 

Ugovor obavezno potpisuju oba roditelja djeteta. Na potpis ugovora potrebno je donijeti na uvid original iskaznice cijepljenja, kao i original liječničku potvrdu ako je ista ranije slana e-mailom.

Ugovor se potpisuje samo s roditeljima redovno procijepljene djece, a za djecu koja imaju potvrdu odabranog liječnika o odgodi cijepljenja (medicinska kontraindikacija), ugovor se potpisuje na ograničeno vrijeme. Ugovori se ne potpisuju s roditeljima koji trenutno koriste rodiljni/roditeljski dopust za dijete koje se upisuje u vrtić.

Opservacijski ugovori s kraćim trajanjem (za djecu s teškoćama u razvoju) potpisuju se u dogovoru sa stručnim timom Vrtića o čemu će roditelji biti obaviješteni.

Napominjemo da postoji mogućnost da se nakon opservacije djeteta u skupini u jesenskom razdoblju revidira vremenska struktura programa (definirana Ugovorom). Pritom ćemo se kao i uvijek voditi onime što je u najboljem interesu Vašeg djeteta.

 

Termin prilagodbe, lokaciju, ime skupine i odgojitelja roditelji dobivaju prilikom potpisa ugovora.

 

Za sve moguće upite i nejasnoće obratite se stručnom timu Vrtića.

 

Dječji vrtić Tratinčica


Ispiši stranicu