REZULTATI UPISA


DV TRATINČICA
e-mail: vrtic.tratincica@zagreb.hr
www.vrtic-tratincica.zagreb.hr
Zagreb, 20.6.2023.
 
OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Temeljem Pravilnika o upisu djece u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Stručno povjerenstvo za upis djece objavljuje rezultate upisa. Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti prigovor Ravnatelju dječjeg vrtića Tratinčica do 28.6.2023. godine
Prigovor se podnosi pisanim putem na adresu Sv.Matej 131, 10010 Zagreb ili putem službene e-pošte dječjeg vrtića: vrtic.tratincica@zagreb.hr 


 
 

PLENARNI RODITELJSKI SASTANAK

Pozivamo roditelje/skrbnike sve novoprimljene djece da se odazovu obveznom roditeljskom sastanku koji će se održati 3.7.2023. u dvorani centralnog objekta (na adresi Sv. Mateja 131):
 
1. za roditelje/skrbnike djece od broja 1-66 (na listi prihvaćenih) u 16:00 sati
2. za roditelje/skrbnike djece broja 67 – 111 (na listi prihvaćenih) te 1-3 (na listi prihvaćenih iz B vrtića) u 17:30 sati.
 
Molimo Vas da zbog prostornog ograničenja na roditeljski sastanak dođe samo jedan roditelj/skrbnik bez djece (sadržaj i duljina trajanja sastanka nije primjerena djeci). Predviđeno vrijeme trajanja sastanka je sat vremena. Roditelji/skrbnici će dobit informacije o Vrtiću, organizaciji, radu stručne službe, radnom vremenu, programima, pravima i obvezama, kućnom redu, osobitostima razdoblja prilagodbe djeteta i dr.
 
 
PROGRAM PREDŠKOLE
Za Program predškole roditeljski sastanak planiran je u listopadu 2023. godine. Molimo sve roditelje/skrbnike da prate mrežnu stranicu Vrtića na kojoj ćemo objavljivati obavijesti. Pozivi na inicijalne razgovore i upisi za Program predškole obavljat će se u rujnu 2023. godine.
 
 
 
DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
Roditelji/skrbnici su dužni na e-mail upisi.dvtratincica@gmail.com ili osobno u tajništvo Vrtića dostaviti preostale medicinske nalaze i rješenja koje nisu do sada dostavili Vrtiću (nalazi logopeda, psihologa i ostalih specijalista, rješenja o produljenom porodnom dopustu ili prekidu istog, jedinstvena tijela vještačenja…) jer je isto uvjet za upis u Vrtić, a prije potpisivanja ugovora. Ako roditelj/skrbnik ne dostavi Vrtiću dokumentaciju, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta u Vrtić.
 
 
PRIHVAĆENA DJECA U B VRTIĆU
Molimo roditelje/skrbnike da provjere termin roditeljskog sastanka u dječjem vrtiću u kojeg je dijete primljeno.
 
 
POTPISIVANJE UGOVORA
Dijete je upisano u Vrtić nakon obveznog potpisanog ugovora. Molimo Vas da na potpisivanje Ugovora dođete početkom navedenog termina kako se ne bi stvarala nepotrebna gužva. Roditelji/skrbnici su dužni odazvati se na potpisivanje ugovora u sljedećim terminima u dvorani centralnog objekta Vrtića:
 
4.7. od 7:00 do 9:00 ili 15:00 do 18:00
5.7. od 7:00 do 9:00 ili 15:00 do 18:00
6.7. od 7:00 do 9:00 ili 15:00 do 18:00 sati
7.7. od 7:00 do 9:00 ili 15:00 do 18:00 sati
 

 
 
Roditelji/skrbnici čija su djeca trenutačno upisana u druge vrtiće prije potpisivanja ugovora moraju ispisati dijete iz vrtića kako bi s DV Tratinčicom mogli potpisati ugovor te svakako donijeti ispisnicu.
 
Ugovor obavezno potpisuju oba roditelja/skrbnika djeteta. Nije nužno da oba roditelja/skrbnika moraju doći istovremeno na potpisivanje ugovora, ali moraju doći u jedan od ponuđenih termina.
 
Ugovor se potpisuje samo s roditeljima/skrbnicima redovno procijepljene djece.
 
Opservacijski ugovori s kraćim trajanjem (za djecu s teškoćama u razvoju) potpisuju se u dogovoru sa stručnim timom Vrtića o čemu će roditelji/skrbnici biti obaviješteni.
Napominjemo da postoji mogućnost da se nakon opservacije djeteta u skupini u jesenskom razdoblju revidira vremenska struktura programa (definirana Ugovorom). Pritom ćemo se kao i uvijek voditi onime što je u najboljem interesu Vašeg djeteta.
 
Termin prilagodbe, ime skupine i odgojitelja roditelji/skrbnici dobivaju prilikom potpisa ugovora.
 
Djeca koja navršavaju godinu dana nakon 31.8.2023. godine u aplikaciji su automatski odbijena kao premlada (na objavljenoj listi nalaze se pod Odbijeni).
 
Molimo roditelje/skrbnike primljene djece u Vrtić, ako odustanu od upisa, da se obavezno jave u tajništvo Vrtića na mail vrtic.tratincica@zagreb.hr
 
Za sve moguće upite i nejasnoće obratite se na prethodno navedeni mail Vrtića.
 
 
 
Stručno povjerenstvo za upis djece u DV Tratinčica


 

Ispiši stranicu