REDOVITI PROGRAM

Ciljevi i zadaće programa usmjereni su na:

 • osiguravanje optimalnih uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta
 • poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i potencijalnih mogućnosti ( tjelesnih,intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih)
 • unapređivanje djetetovih osobina i umijeća ( samostalnost,kreativnost,samopouzdanje,
 • snalažljivost,sposobnost rješavanja problema, umijeće kvalitetnog komuniciranja i dr.)Značajke programa

 • cjelovitost pristupa djetetovom razvoj
 • integracija djece s posebnim potrebama
 • obogaćivanje programa u određenom sadržaju ( sport, jezik,umjetnička područja)
 • Djeca su uključena u program u skupinama iste dobi ili mješovitog uzrasta
 • Broj djece u skupini određen je državnim pedagoškim standardom
 • Program često obogaćujemo rekreativno –zdravstvenim programima ( ljetovanja, zimovanja, obuke plivanja, koturanja, malog tenisa) i dodatnim programima za djecu(posjete kazalištima i muzejima, radionice za djecu i roditelje,obilježavanja proslava i svečanosti, dramske i lutkarske predstave, koncerti i sl.)
 • Roditelju program nudi sigurnost za svoje dijete i brojne mogućnosti za uključivanjem u odgojno obrazovni proces i pomoć stručnjaka u odgoju djeteta.

 


Ispiši stranicu