Integrirani program odgoja za okoliš (eko program)

 
Ciljevi:

 •  obogaćivanje aktivnosti i sadržaja integriranog programa odgoja za okoliš, buđenje interesa djeteta za očuvanje kvalitete okoliša i razumno korištenje prirodnih resursa
 • uvrštavanje eko sadržaja u odgojno-obrazovni rad
 • razvoj ekološke osjetljivosti djeteta
 • primjena ekoloških spoznaja u svakodnevnom životu i neposrednom okruženju djeteta
 • ukazivanje na važnost brige za okoliš
 • razvijanje svijesti o opasnostima koje prijete našem okolišu
 • podizanje svijesti djeteta o pitanjima održivog razvoja radi preuzimanja aktivne uloge u društvu za dobrobit okoliša.
 
Zadaće:

 • omogućiti djeci da uočavaju, izražavaju i rješavaju probleme, uvažavajući razvojni nivo, interese i potrebe djece
 • osposobiti djecu za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojem žive, razumijevanje prošlosti i sadašnjosti u svijetu prirode i društva, čovjekovog odnosa prema prirodi i društvu, ljudskog stvaralaštva, materijalnih i duhovnih vrijednosti te međuljudskih odnosa
 • omogućiti djetetu spontano izražavanje kroz sva područja i aspekte izražavanja (tjelesno, likovno, glazbeno, govorno)
 • razvijati kod djece zdravstveno-higijenske navike i vještine, radne navike i navike kulturnog ponašanja
 • utjecati na formiranje pravilnog odnosa djece prema biljkama i životinjama te na navike čuvanja i zaštite okoliša
 • u program uključiti roditelje putem informacija i edukacija te aktivnim sudjelovanjem;
 • omogućiti djeci da razviju pozitivnu sliku o sebi, samopouzdanje, samostalnost, inicijativu i zadovoljstvo zbog izvršenih zadataka kao i drugih zadataka motoričkog, spoznajnog i komunikacijskog aspekta razvoja.
 
Sadržaji:

 • vezani za godišnja doba
 • vezani za važne eko datume poput – Dani kruha, Svjetski dan jabuka, Međunarodni dan životinja, Svjetski dan hrane, Svjetski dan šuma, Svjetski dan voda,…
 • promatranja promjena u prirodi, vođenje kalendara prirode (svakodnevno praćenje i uočavanje promjena u prirodi)
 • izrađivanje staništa za životinje iz bližeg okruženja
 • istraživanje materijala iz prirode
 • upoznavanje narodnih običaja
 • posjeti i izleti
 • briga o životinjama u našem okruženju
 • zdrava prehrana
 • zdravlje i čovjekov organizam
 • sadnja i sijanje vrta, vođenje brige o biljkama, ubiranje plodova
 • proučavanje ljekovitog bilja, izrada herbarija
 • provođenje eksperimenata
 • promatranje mikroskopom
 • razvrstavanje otpada po spremnicima
 • provođenje eko radionica za djecu roditelje
 • teme: voda, bioraznolikost, otpad, sigurnost, promet, energija, šuma, kulturna raznolikost, zrak, zemlja, ljudska prava, zaštita okoliša,…
 
Prednosti programa odgoja za okoliš:
Teme vezane uz održivi razvoj su potrebne u predškolskoj odgojno-obrazovnoj praksi jer se putem njih nastoji osvijestiti djecu o važnosti očuvanja okoliša koji nas okružuje. Djeca dobivaju nove spoznaje, uočavaju prave vrijednosti i razvijaju vlastito mišljenje i ponašanje, a to je sve preduvjet za razvoj što kvalitetnije osobe. Djeca se na taj način pripremaju za budućnost, novi stil življenja, nove etičko-kulturne vrijednosti, ali i postaju odgovorne odrasle osobe. Djeca su čuvari naše baštine te ih trebamo odgajati za bolje sutra.
 
Zadaće i sadržaji „Programa odgoja za okoliš“ provodit će se svakodnevno kao integrativni dio redovitog programa skupine.
Program će dopunjavati temeljni, cjeloviti razvojni program s ciljem razvoja osjetljivosti djece za održivi razvoj.
Program bi se trebao provoditi u kontinuitetu od treće godine do polaska djece u školu.
 
Voditelji programa: odgojitelji Nedjeljka Tatalović i Kornelija Mađerčić (s dodatnom edukacijom za provedbu Programa)Ispiši stranicu