Glazbeni program

 
Ciljevi:

 • omogućiti korištenje svih djetetovih potencijala uvažavajući načelo individualizacije
 • potaknuti djetetov interes za različite glazbene sadržaje, želju za pjevanjem, slušanjem kvalitetnih djela glazbene umjetnosti, izvođenjem pokreta uz glazbu te eksperimentiranjem zvukovima na ritamskim i melodijskim udaraljkama
 • primjerenom okolinom i raznovrsnim poticajima stimulirati kreativnost i stvaralaštvo djece u području glazbe, ali i cjelokupni razvoj djeteta kroz sva područja razvoja (tjelesno, spoznajno, socio-emocionalno i govorno).
 
Zadaće:

 • razvijati pozitivnu sliku o sebi kroz sva četiri razvojna područja
 • razvijati i njegovati sposobnost integriranog doživljavanja, izražavanja i razumijevanja glazbe
 • poticati i razvijati glazbeno pamćenje, prepoznavanje melodije, teksta, ritma, tempa
 • podržavati i omogućavati doživljavanje i izražavanje glazbe pjesmom, pokretom, govorom, likovnim izrazom, ekspresijom emocija
 • razvijati sposobnosti percipiranja, prepoznavanja i imenovanja glazbenih elemenata (ton, visina, jačina, trajanje, mjera, takt, tempo, dinamika, ritam)
 • njegovati tradicijske napjeve, uspavanke, igre s pjevanjem, folklorne forme naših krajeva
 • razvijati slušnu percepciju, stjecanje iskustva sluhom (tišina, buka, zvukovi u prirodi, ton, ritam, dinamika, govor…)
 • poboljšati opće motoričku koordinaciju, stjecanje iskustva kretanjem – radost i sloboda pokreta i glazbenog izraza.
 
Okvirni prijedlog mogućih aktivnosti i sadržaja 
Pokret

 • Ja i moje tijelo (istraživanje vlastitog tijela)
 • Mišić Miško (osvijestiti napeto i opušteno tijelo)
 • Čupko dirigent (komuniciranje gestama)
 • Gospodin pantomimičar (upoznati izražajne mogućnosti pantomime)
 • Životinjska školica (upoznati različite vrste skokova)
 • Ples u paru (upoznati plesanje u paru)
 • Dj Čupko (usklađivanje pokreta i glazbe)
Glas
 • Smijalica (aktiviranje dijafragme i kontrola daha)
 • Bojalica (mijenjati boju glasa)
 • Reper puž (ritmizirani govor)
 • Stari gramofon (intonacija)
 • Pjevalica (razvijati interpretativne mogućnosti)
Tempo i ritam
 • Kako kuca srce (osjetiti puls)
 • Igra vlaka (doživjeti brzinu kretanja-tempo)
 • Mažoretkinje (doživjeti umjereni tempo)
 • Pužev ples (doživjeti spori tempo)
 • Brzi vlak (doživjeti brzi tempo)
 • Metronom (različite brzine tempa)
 • Dud (doživjeti dobu)
 • Dva i tri (doživjeti dvodobnu i trodobnu mjeru)
 • Pst!(stanka od jedne dobe)
 • Voćna pjesma (doživjeti ritamske cjeline)
Dinamika i memorija
 • Osluškivanje (doživjeti tišinu i zvuk)
 • Tiha noć (doživjeti tihu dinamiku)
 • Tko će jače (doživjeti glasnu dinamiku)
 • Noć i dan (kontrastna dinamika)
 • Dolazak (crescendo)
 • Odlazak (decrescendo)
 • Ponavljalica (razvijanje memorije)
 • Fotografiranje (memoriranje stavova tijela)
 • Uhvati ritam (memoriranje ritma)
 • Charlie Chaplin (memoriranje slijeda pokreta)
 • Glazbeni dućan (prepoznavanje i imenovanje glazbala po zvuku)
Udaraljke
 • Ritamske i melodijske udaraljke (upoznavanje, imenovanje, sviranje)
 • Izrađujemo udaraljke
 • Mali orkestar
 • Pinocchijeve igračke (upoznavanje drvenih udaraljki)
 • Zima (metalne udaraljke)
 • Nova voćna pjesma (uskladiti zvukove udaraljki)
 • Priča u bojama (prepoznavanje udaraljki prema dogovorenim bojama instrumenata)
Improvizacija
 • Kao tko? (improvizacija glasom i pokretom)
 • Melodija iz mašte (improvizacija melodije)
 • Novi ples (improvizacija plesnih pokreta)
Upoznavanje glazbenih klasika i djela
 • Vivaldi: Četiri godišnja doba
 • Mozart: Mala noćna muzika (3.stavak)
 • Mozart: opera Čarobna frula:2.čin-Papagena i Papageno
 • Beethoven: Ptičja tuga
 • Brahms: Mađarski ples u  g-molu
 • Čajkovski: balet Labuđe jezero, Orašar
 • Album za mladež-Divlji jahač
 • Rimski-Korsakov: Bumbarov let
 • Saint-Saens: Karneval životinja
 • Ravel: Bolero
 Upoznavanje baleta i baletnih majstora (koreografi i plesači)
 • balet: Orašar, Labuđe jezero, Trnoružica
 Upoznavanje s  glazbalima, te pojmovima iz glazbe i plesa
 • vrste glazbala (puhači, gudači, udaraljke)
 • glazbenik, dirigent i osnovni znakovi dirigiranja, skladatelj, notno pismo
 • plesač-baletan, suvremeni plesač, plesna odjeća baletana, suvremenog   plesača,  koreograf
Upoznavanje tradicijskih običaja i baštine
 • tradicijske dječje pjesme i igre iz raznih krajeva Hrvatske
 • tradicijska odjeća (narodne nošnje)
 • tradicijska glazbala
 • ansambl "Lado"
Sviranje jednostavnijih ritmova i melodija na:
 • udaraljkama
 • synthesizeru
 • blok flauti
 
Prednosti glazbenog programa:
Poticanje kreativnog izraza kroz glazbu, ples, improvizacije ima i preventivni značaj jer omogućuje djeci izražavanje emocija. Intrinzična motivacija postiže se slobodom izbora igara, aktivnosti suigrača. Ona rezultira slobodom, radošću, kreativnošću, ukratko ponašanjem koje se izvodi zbog samog sebe. Razne glazbene aktivnosti mogu djeci pomoći u otkrivanju svijeta oko sebe (poticaj za osmišljavanje priča, simbola, ponašanja djece i odraslih, oponašanje zvukova, životinja….). Pokretom i glazbom utiremo put kreativnosti djeteta. Naročito je važno omogućiti djeci s posebnim potrebama nesputano kreativno i igrovno izražavanje, bez procjenjivanja i uspoređivanja. Potencijal za neurološki razvoj najizraženiji je u predškolskoj dobi, dok nakon puberteta glazbene vještine mogu biti ometene, tj dijete neće moći razviti sposobnost prepoznavanja visine tona i ritma ako nije pjevalo. Jedna od dobrobiti je i što glazba usporava i ujednačuje moždane valove. Glazba pomaže organizirati misli i rad. Pomaže savladavanju matematike, jezika  i  prostornih odnosa. Ona je  nezaobilazan čimbenik u održavanju motivacije, poticanju dobrog raspoloženja.
 
Zadaće i sadržaji glazbenog programa provodit će se svakodnevno kao integrativni dio redovitog programa skupine.
 
Program je namijenjen djecu u dobi  od 3 godine života do polaska u osnovnu školu.
 
Voditelji programa: odgojitelji Slavica Strmo i Ana KostrecIspiši stranicu