Cjelodnevni program – obogaćen športskim programom

Kroz igru i maštu uz puno zabave i radosti dijete uživa u tjelesnim aktivnostima. Fizičke aktivnosti doprinose upozunavanju i poštivanju tijela, zdravlja što doprinosi samopoštovanju, a time i kognitivnom razvoju.

CILJEVI i ZADAĆE

 • utjecaj na djetetove funkcionalne motoričke sposobnosti, usvajanje određenih struktura kretanja i motoričkih znanja
 • usvajanje zdravog načina življenja i navika nužnih za očuvanje vlastitog i tuđeg zdravlja
 • potaknuti i razvijati kod djeteta interes i ljubav prema športu
 • jačanje kompetencije, samostalnosti i samopouzdanja vezano uz športska načela poštivajući zakonitosti djetetova razvoja
 • razvijati osobine suradnje raznolikim pravilima i načelima sporta
 • Obogaćeni redovni program koji se zasniva na ravnoteži motoričkih znanja i sposobnosti, odnosno njihove interakcije s ostalim aspektima cjelokupnog razvoja.
 • Tjelesni odgoj je jedan od bitnih elemenata zdravog načina života. Uključujući djecu u što ranijoj dobi u sustav tjelesnog vježbanja, stvara se kod njih navika i potreba bavljenja tjelesnom aktivnošću i športom.
 • Odgojitelji su dodatno educirani za provođenje programa.
 • Satovi tjelesnog odgoja - 4 puta tjedno u dvorani
 • Športski trener je voditeljica športskog programa „Zagi“ – Katarina Jarčov, prof. kineziologije.
 • kao vanjski stručni suradnik provodi i programe klizanja, plivanja, skijanja i dr.


ZAŠTO UPISATI DIJETE ?

 • jer moje dijete previše boravi u zatvorenom prostoru sa premalo kretanja
 • jer želim da od malena razvija naviku bavljenja športom i zdrave stilove života
 • jer su sada u intenzivnom razvojnom periodu – najpovoljnijem za razvoj lokomotornog aparata i motoričkih sposobnosti
 •  želim mu omogućiti maksimalan razvoj potencijala

 

ŠTO MOGU OČEKIVATI ?

 • ravnotežu motoričkih znanja i sposobnosti s ostalim aspektima cjelokupnog razvoja
 • redovito praćenje napretka i postignuća djece
 • „otvorena vrata“ za roditelje
 • sudjelovanje u kreiranju aktivnosti
 • dodatne aktivnosti izvan ustanove – koturanje, tenis, plivanje, skijanje(uz doplatu ), susrete sa športašima, posjete športskim terenima, motivirane voditelje i trenera
 • sretno, zadovoljno i ispunjeno dijete

 

ŠTO JE JOŠ VAŽNO REĆI ?

 • dijete će se uključivati u aktivnosti prema svojim mogućnostima i potrebama - bez prisile za postignućem rezultata

TKO RADI U ŠPORTSKOM PROGRAMU ?

ODGOJITELJI: - dodatno educirani u Razvojnom centru DV „Vjeverica“

 • IVANKA PUŠAC, VŠS odgojitelj - mentor
 • DARIJA ŠIMUNKOVIĆ, VŠS. odgojitelj
 • ŠPORTSKI TRENER:- dugogodišnji voditelj športskog programa-„ZAGI“
 • KATARINA JARČOV, VSS, kineziolog

 


Ispiši stranicu