Pametni pokreti ili Brain gym

ŠTO SU PAMETNI POKRETI?

Program Edukacijske kineziologije Brain Gym® temelji se na 26 tjelesnih aktivnosti koje potiču mozak za učenje integrirajućih pokreta obje cerebralne hemisfere. Začetnik Edukacijske kineziologije - znanosti o kretanju i njegovom odnosu s učenjem cijelim tijelom je psihopedagog dr.sc. Paul E. Dennison sa sveučilišta Južne Kalifornije. Ovaj senzomotorički program 1981. autor naziva Brain Gym® , odnosno učenje kroz pokret (pametni pokreti, gimnastika za mozak) povezujući ga s desetljećem mozga kojeg je proglasila Svjetska federacija neurologa (1980-1900.).
Baza ovog programa je neurofiziološka psihologija. Pomaže procesu poticanja učenja pomoću iskustva prirodnog kretanja djelujući na integraciju tijela i uma. Koristeći neuroznanstvena istraživanja koja dokazuju kako svako učenje podrazumijeva kretanje,a primjena posebno osmišljenih pokreta pomažu buđenje potencijala za učenje.

Krilatica ovog programa je:
„KRETANJE OTVARA VRATA ZA UČENJE“

BRAIN GYM® I PREDŠKOLSKA DJECA

Značenje predškolskog razdoblja djeteta za njegov cjelokupan razvoj je golemo, presudno i nenadoknadivo. Dijete ovladava raznim aktivnostima, usvaja i koristi velik broj različitih informacija, razvoj govora približava se govoru odraslih, počinje logički misliti (Jean Piaget) razvija svoje emocije i sposobnost njihova izražavanja i kontroliranja. Za razumijevanje djetetova psihičkog razvoja valja prije svega imati uvid u njegov tjelesni razvoj. Osim toga, tjelesni rast i razvoj najdostupniji je opažanju i istraživanju. Brzi tjelesni razvoj predškolske djece popraćen je razvojem dječje motorike. Razumije se, motorički razvoj možemo poticati i vježbama Pametnih pokreta.
Brain Gym® je program koji ocjenjujemo poticajnim za razvoj sva četiri razvojna područja: spoznajni, socio-emocionalni, motorički i razvoj komunikacije. Pomaže djetetu u harmoničnom razvoju. Zamislimo sva četiri razvojna područja nanizana u ogrlica koja je na čvrstoj podlozi. Što će se dogoditi ako podignemo ogrlicu za jednu od kuglica koja označava motorički razvoj? Sve ostale kuglice slijedit će, odnosno podizati se s ovom označenom, dakle ne možemo poticati jedan aspekt razvoja, a da ne uključimo i ostale.

CILJ PROVOĐENJA PROGRAMA

 • Razvijati sve djetetove potencijale na njima zabavan i zanimljiv način uvažavajući načelo individualizacije.
 • Poboljšanje rada mozga, razvijanje sposobnosti djelotvornijeg učenja i smanjivanja stresa.
 • Poticati senzomotorički razvoj, senzoričku i senzomotoričku integraciju djeteta.
 • Poboljšanje opće motoričke koordinacije.
 • Poboljšanje sitne motorike i grafomotorike.
 • Moguća prevencija nekih poremećaja (govornih) uz uključivanje logopeda.


ŠTO POTIČU VJEŽBE BRAIN GYM®-a
Vježbe Brain Gym® -a potiču usklađeno funkcioniranje mozga i cijelog tijela i na taj način poboljšavaju:

 • motoričku koordinaciju
 • koncentraciju i pamćenje
 • logičko mišljenje i razumijevanje
 • govorno-jezični razvoj
 • emocionalnu ravnotežu
 • smanjenje stresa
 • poboljšavaju učenje,
 • olakšava usvajanje predčitačkih vještina


ZAŠTO UVODIMO PROGRAM I KOJA JE DOBROBIT ZA DIJETE?
Ovaj program trebalo bi uvoditi u odgojno-obrazovni rad vrtića jer je poticajan za djecu i njihov razvoj, a provodi se u oko 80 zemalja već više od 25 godina. Pregled eksperimentalnih istraživanja o Brain Gym®-u upućuje na njegovu učinkovitost. U vrtiću je provedena edukacija za Brain Gym® mr.sc. Tatjane Novosel- Herceg.

LITERATURA:
Dennison, P.E., Dennison, G.E. (2008). Brain Gym®- priručnik za obitelj i edukatore. Buševec: Ostvarenje.
Dennison, P.E. (2007). Brain Gym® i ja. Buševec: Ostvarenje.
Hannaford, C. (2007). Pametni pokreti - Zašto ne učimo samo glavom - Gimnastika za mozak. Buševec: Ostvarenje.


Ispiši stranicu