Slikovnica

Prvi udžbenik
Predškolskom djetetu je slikovnica prvi sveznadar, prozor u svijet, prvi udžbenik i prva umjetnička knjiga. Kakav će biti prvi susret djeteta sa slikovnicom i koliko će slikovnica biti prisutna u najranijoj dobi o tome će kasnije ovisiti i sam odnos djeteta prema knjizi kao đaka, a i kasnije u životu.

Slikovnicom kod djeteta djelujemo na:

  • razvoj smisla za lijepo preko umjetničke ilustracije,
  • govorni razvoj - dijete komunicira preko slikovnice s odraslima, imenuje predmete i pojave na slici, bogati svoj rječnik novim riječima, igra se riječima, proširuje rečenicu novim izrazima. Prve riječi u tom prvoj knjizi početak su prvih poticaja za učenje govorenja i razvoj osjećaja za jezik.
  • spoznajni razvoj - proširuje svoje iskustvo preko slike u slikovnici, susreće predmete koje već poznaje pa ih prepoznaje, uspoređuje, proširuje svoje iskustvo o odnosima među predmetima, pojavama, osobama. Prvi pojmovi u slikovnicama za najmlađe, prve su pisane informacije (slikom) o svijetu oko djeteta i o njemu samom, osnova i poticaj za učenje, stjecanje znanja i za intelektualni razvoj.
  • emocionalni razvoj - pozitivni likovi i slikovnica stvaraju ideale kod djece. Ona žele biti upravo kao neki određeni lik, ona se s tim likom identificiraju. Upravo ta identifikacija s pozitivnim likovima ima veliku pedagošku vrijednost.


Osnovni kriteriji za slikovnicu su:

  1. Estetski - u likovnom, literarnom i tehničkom pogledu
  2. Pedagoški, etički, idejni
  3. Primjerenost dobi djeteta


1. Estetski kriteriji

U likovnom smislu - kao što znamo primarni jezik u slikovnici je likovni i slikovnica ponajprije djetetu govori i s njim komunicira svojim ilustracijama. U slikovnicama bi zato svaka ilustracija morala imati značaj simbola, koji će najjednostavnijim linijama i formama prenositi djetetu umjetnički oblikovane poruke.

U literarnom smislu - tekstovi u slikovnicama treba da su jasni, poticajni, poetski, da su prilagođeni dobi djeteta i spoznajnim mogućnostima djeteta. Tekst ritmičan i postavljen u prostoru slikovnice tako da izgleda lijepo i izazove pažnju djeteta.

U tehničkom smislu - nužno je da se posveti pažnja i samom oblikovanju knjige tj. njenoj grafičkoj i tehničkoj opremi (dimenzijama, veličini slova, uveza i drugom). Prva knjiga mora biti i svojom veličinom prilagođena djetetu. Veličina slikovnice za najmlađe ne bi smjela biti veća od 20 x 20 cm, jer upravo te dimenzije omogućuju djetetu nesmetano rukovanje knjigom, a i odgovaraju suženom vidnom polju malog djeteta.

U slikovnicama, u kojim se javlja tekst (riječ, rečenica) namijenjena najmlađoj djeci, slova treba da su najkrupnija i jednostavna po obliku, dok će se s rastom djece i proširivanjem teksta, slova smanjivati do normalne veličine slova u početnici.

2. Pedagoški, etički, idejni kriteriji:

Slikovnica se ne smije tretirati samo i isključivo kao sredstvo zabave i razonode. Ona jeste sredstvo odgoja i obrazovanja, sredstvo izgradnje djeteta kao svestrane kulturne ličnosti. Prvi sadržaji u slikovnici moraju biti i edukativni da se pri njihovom izlaganju rukovodimo osnovnim pedagoškim principima - od poznatijeg nepoznato, od jednostavnijeg složenijem, što znači da će na stanicama slikovnice za najmlađe biti najprije poznati predmeti, životinje - one iz bliže okoline djeteta, da bi kako ono raste dobilo sve više i sve novije informacije o široj i nepoznatoj okolini i svijetu. Ista tako slijed kazivanja sadržaja mora bit prilagođen spoznajnim mogućnostima djeteta - razvijenosti njegovih perceptivnih i predodžbenih mogućnosti.

3. Primjerenost dobi djeteta:

Svaka dob ima svoje zahtjeve o kojima trebamo voditi računa prilikom odabira slikovnice.

a) Za najmlađe dijete između 1,5 - 3 godine
slikovnice bez teksta, tvrdih kartonskih listova, koji se savijaju poput harmonike (tzv. laporello), podloga čistih boja, jednostavnog crteža ili slika predmeta, životinja, ljudi, bez mnoštva suvišnih detalja. Odrasli će biti ti koji će riječju objašnjavati slike slijedeći neku logiku, pričati priču, učiti dijete kako se rukuje knjigom, poticati ga na komuniciranje - "čitanje" njegove prve knjige tako što će pričati ono što je vidjelo.

b) Za djecu između 2 - 4 godine
- slikovnica bez teksta u kojima poredak slika čini priču koju dijete stvara samo ili uz pomoć odrasle osobe (npr. slikovnica "Pričaj" - D. Brun).
- Slikovnice s vrlo malo teksta (imena životinja, predmeta, pojava) odnosno s malo teksta u stihovima. I dalje odrasli čitaju i pričaju potičući dijete da i samo uočava razlike između riječi, ali samo kao likovnih simbola i oblika.

c) Za djecu 4 - 6 godina
- ilustrirana knjiga koja još uvijek ima više ilustracije nego teksta a tekst su priče, bajke, basne, narodne priče, tekst u stihu - poezija. Odrasli i dalje čitaju tekstove navode dijete da uočava odnose između pojedinih slika, usvaja i pamti sadržaj, kojeg može prepričati i dramatizirati sve uspješnije što je više pri kraju predškolskog perioda.

RODITELJI NE BI IMALI PROBLEMA U IZBORU SLIKOVNICE ZA SVOJE DIJETE KADA BI IZDAVAČI POŠTOVALI GORE NAVEDENE KRITERIJE. TAKO SE NA TRŽIŠTU POJAVLJUJU KNJIGE VRLO VISOKE VRIJEDNOSTI I KNJIGE LIKOVNOG KIČA I LITERARNOG ŠUNDA. OVIM PRIKAZOM ŽELJELI BI VAM POMOĆI DA PREPOZNATE DOBRU SLIKOVNICU PRIMJERENU ZA VAŠE DIJETE I DA JE PONUDITE DJETETU


Ispiši stranicu